Champagnatdag 2018 – een nieuw begin

De fraters hebben ons dit jaar zelfs twee keer naar de Westerhelling uitgenodigd: op woensdag 6 juni, de dag waarop Marcellinus Champagnat in 1840 stierf, en op zaterdag 9 juni.

Op woensdag waren we bijeen rondom Schrift en Tafel en bereidden we o.a. de bijeenkomst van zaterdag voor met een prachtige zegenbede over een grote kan met water, een schaal met aarde en enkele stenen:

Ene en Eeuwige,

Alfa en Omega van al wat bestaat.

Door uw hand zijn water, aarde en steen gevormd.

Ze zijn ons gegeven als bron, vruchtbare bodem en fundament.

Het water van de Gier is voor de bron van onze oorsprong:

de inspiratie van Marcellinus.

De aarde van l’Hermitage is voor ons de vruchtbare grond:

het geestelijk voedsel van de maristentraditie.

De steen is voor ons de rots van de Mont Pilat,

het stevig fundament om ons Leerhuis op te bouwen.

Zegen dit water, deze aarde en deze steen,

opdat tot bloei mag komen wat geplant wordt

en de projecten van het Leerhuis hun vorm mogen vinden.

Zegen de jongvolwassenen die ons huis bezoeken:

Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Zaterdag vertelde Arjan Broers, dat hij deze drie elementen zelf meegebracht had van L’Hermitage waar hij zich voorbereidde op deze dag.

Hoogtepunt van de dag was het gezamenlijk planten van een nieuwe boom, symbool van het nieuwe begin bij de verdere overdracht van het werk van de fraters aan de Stichting Leerhuis Westerhelling. De wortels van de boom, geplant op het gazon voor de ingang van het huis, kregen als voeding water, aarde en stenen van L’Hermitage!

Voorafgaand aan het planten van de boom was er een inspirerende en hartverwarmende viering en kreeg de dag, die we onder het thema “Natuurlijk Zorgzaam” beleefden, een mooi begin. We zongen “De boom is de aarde dankbaar dat hij diep in haar wortelt.” We luisterden naar doorleefde woorden van Daan, prachtige harpmuziek van Ilse, naar het mooie verhaal van Arjan, (we kregen het later in een mooie uitgave zelfs mee naar huis), we zaaiden goudsbloemen in de tuin van Annelieke, we zongen elkaar vrede toe en we zongen “een boom wordt geplant, nieuw leven breekt aan, geef ons kracht om verder te gaan” en plantten een lindeboom.

En als vanzelfsprekend toonden de fraters hun gastvrijheid met een zeer goed smakende maaltijd.

Het was een memorabele Champagnatdag: vol van symboliek, vertrouwen in de toekomst en mooie ontmoetingen.

Peter Müller, lekenmarist