Dagritme

De dagstructuur bestaat uit de vetgedrukte onderdelen. We gaan er vanuit dat iedereen daar aan mee doet. De overige programmapunten zijn facultatief.

 

8.00-8.30         Stiltemoment

8.50                   Ontbijt

10.00                        Stiltewandeling

11.00                       Thee & koffie

12.30-12.45    Stiltemoment

13.00                 Lunch

15.30                        Thee & koffie

18.00                 Avondeten

19.30                       Thee & koffie

19.45-20.45   Tafelgesprek

21.00-21.30   Stiltemoment

 

Terug naar Stille Dagen 35+