Dagritme

De dagstructuur bestaat uit de vetgedrukte onderdelen. We gaan er vanuit dat iedereen daar aan mee doet. De overige programmapunten zijn facultatief.

 

8.00-8.30    Stiltemoment

8.50               Ontbijt

10.00                Stiltewandeling

11.00                 Thee & koffie

12.30-12.45    Stiltemoment

13.00                Lunch

15.30                   Thee & koffie

18.00                 Avondeten

19.30                    Thee & koffie

19.45-20.45        Tafelgesprek

21.00-21.30     Stiltemoment

 

Terug naar Stille Dagen 35+