Data en kosten 2020

Data 2020

Na een periode waarin we noodgedwongen alle verblijven hebben moeten annuleren, zijn we heel blij dat we je nu kunnen vertellen dat we weer mogelijkheden zien om gasten te ontvangen op de Westerhelling. We hebben gekeken naar een manier om stille dagen te kunnen bieden, met daarbij de garantie van 1,5 meter afstand en veiligheid d.m.v. hygiënemaatregelen.
We kiezen ervoor om eerst – bij wijze van pilot – één weekend stille dagen 35+ te organiseren. Het weekend vindt plaats van vrijdagavond 31 juli tot en met zondagmiddag 2 augustus.
De ervaringen worden daarna geëvalueerd en op basis daarvan besluiten we hoe we verder gaan.

De donderdagavond waarop het begint kun je arriveren tussen 20.00 en 20.30 uur. Om 20.30 uur begint het programma. De dagen eindigen op zondag rond 15.30 uur.
We hechten veel waarde aan een gezamenlijk begin en eind van ieder verblijf. Geef je dus alleen op voor een verblijf waarbij je de volledige tijd aanwezig kunt zijn.

 

Kosten

Tarief A:    € 220,-    (inkomen lager dan € 800,- per maand)
Tarief B:    € 250,-    (inkomen tussen € 800,- en € 1.600,- per maand)
Tarief C:    € 280,-    (inkomen hoger dan € 1.600,- per maand)

 

Voor de verschillende data kun je je aanmelden.

 

Terug naar Stille Dagen 35+