Op 14 april neemt mevrouw Clara van de Ven afscheid.
Ze was 21 jaar geestelijk begeleidster van de gesprekken van Een Reis naar Binnen. In het begin van haar dienstverband heeft Clara het aanbod, dat we nu al jaren kennen als Een Reis naar Binnen, op poten gezet. Het is daar niet bij gebleven. Ze heeft een duidelijke vorm en inhoud gegeven aan de gesprekken van Een Reis naar Binnen. Al deze jaren was het niet nodig om dit aanbod onder aandacht van jonge mensen te brengen. Er is vaak een wachtlijst geweest. Een Reis naar Binnen is het oudste aanbod van Leerhuis Westerhelling en geeft nog steeds een bijzondere eigen kleur aan wat het Leerhuis Westerhelling, voor jonge mensen in onze samenleving wil zijn.

Clara bracht ook de deskundigheid mee om bijeenkomsten van Bibliodrama te begeleiden. Het zijn waardevolle en gewaardeerde bijeenkomsten door jonge mensen die op een bezinnende en spelende manier vertrouwd worden met verhalen uit de Bijbel.

Clara heeft een tijd meegemaakt van de start van onze activiteiten, waar zij de enige medewerkster was naar een team van begeleiders zoals we die nu kennen.

Clara mag haar begeleiding van jonge mensen, waar haar hart naar uitgaat, nu afronden en daar met meer dan voldoening op terugkijken.

Voor Clara is het belangrijk geweest om als focus te hebben: hoe kan deze jonge mens worden die hij/zij ten diepste is in de ogen van God? Ze is in staat geweest om jonge mensen te laten zien welk diamant, welk kristal ze bij zich dragen. Daarvoor gebruikte Clara verschillende werkwijzen en zeker ook de werking van de stilte.

Met voldoening mag Clara terugkijken op al deze jaren. Het zijn jaren waarvoor wij onze hartelijke dank uitspreken en wensen Clara mooie en genadevolle jaren.