Je kunt je helaas niet meer aanmelden voor Aandachtig op Weg

In een reeks van 7 bijeenkomsten gaan we samen in op verschillende levensthema’s aan de hand van het dagboek van Etty Hillesum. Aandachtig op Weg is gericht op bewustwording en verdieping van je eigen spiritualiteit in het dagelijks leven. Het helpt je om je een meer aandachtige levenshouding eigen te maken en gevoeliger te worden voor spirituele, mystieke ervaringen in je eigen leven. Het gaat om het herkennen, onder woorden brengen en delen van deze ervaringen.

We lezen teksten uit het oorlogsdagboek van Etty Hillesum (Middelburg 1914 – Auschwitz 1943). Etty kreeg grote bekendheid door de publicatie van haar dagboeken en brieven die zij schreef rond haar 28stejaar in de periode van maart 1941 tot september 1943. Haar geschriften zijn een krachtig en zeer levendig persoonlijk, spiritueel en mystiek document. Ze zijn voor velen een grote bron van inspiratie.

In deze reeks bijeenkomsten lezen we tekstfragmenten van Etty. We laten ons daarin leiden door het boek van Ria van den Brandt: “Steeds een ander uitzicht”.  In het startweekend maken we kennis met elkaar en met Etty Hillesum.

Wat ga je doen, als je meedoet?

Je leest thuis korte teksten en je gaat met verdiepende vragen en schrijfopdrachten aan de slag, of voor wie wil, met andere creatieve vormen van verwerking. Zo kom je op het spoor van jouw ervaringen rondom thema’s gebaseerd op hoofdstukjes uit het boek. In het samen komen rond de tafel deel je wat je wilt delen en je hoort anderen. Zo vind je nieuwe verdiepende inspiratie en reisgenoten voor het gaan van jouw weg.

Voor wie:

Aandachtig op Weg is voor mensen tussen 18 en 40 jaar.

Data en tijden:

Aandachtig op Weg is opgebouwd uit een weekend en 6 zaterdagmorgens.

Het weekend begint op vrijdag 15 oktober 2021 van 20.00 uur tot zondag 17 oktober 15.30 uur.

De zaterdagochtenden zijn op
6 november 2021
4 december 2021,
5 februari 2022
5 maart 2022,
2 april 2022 en
7 mei 2022.
Steeds van 9.30 tot 13.00 uur; de afsluitende bijeenkomst op 7 mei is van 9.30 – 15.00 uur.

Locatie:

Het kennismakingsweekend is in het Stiltehuis, de zaterdagochtenden in het Fraterhuis, beide op het terrein van Leerhuis Westerhelling.

Kosten:

Tarief A:    € 220,-    (inkomen lager dan € 800,- per maand)
Tarief B:    € 300,-    (inkomen tussen € 800,- en € 1.600,- per maand)
Tarief C:    € 380,-    (inkomen hoger dan € 1.600,- per maand)

Kosten van het boek bedragen €17,95 en komen er nog bij.
Het boek is moeilijk verkrijgbaar. Hier vinden we een oplossing voor. Nadat je je aangemeld hebt ontvang je hierover bericht.

Als de kosten een probleem voor jou zijn, neem dan contact met ons op!

Je kunt betalen door de kosten over te maken op bankrekeningnummer NL55 TRIO 0338 6113 04 t.n.v. Leerhuis Westerhelling. Vermeld hierbij duidelijk je naam.

Je inschrijving is definitief als je betaling op deze rekening is bijgeschreven.
Je ontvangt hier geen bevestiging van. Onze ervaring is dat het overschrijven altijd goed verloopt.
Als je verhinderd bent, krijg je het betaalde bedrag terug als we een plaatsvervanger voor je kunnen vinden. Vanwege de administratie die dit met zich meebrengt houden we van dit bedrag dan wel € 10,- annuleringskosten in. Meld je dus pas aan als je zeker weet dat je daadwerkelijk deel gaat nemen.

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 10

Begeleiding:

Aandachtig op Weg wordt begeleidt door Corina Frans en Claudia Theinert.


Voor meer informatie

…. stuur je een mailtje naar Conny.

Aanmelding:

Je kunt je niet meer aanmelden, de sluitingsdatum is geweest.