Champagnatdag

 

VERWONDERING

Zaterdag 10 juli 2021
12.30 – 19.00 uur

 

“Wat heeft onze wereld dan nodig (…)? Zich openstellen voor de schoonheid van stilte, van verwondering, van dankbaarheid. Het menselijk hart smacht daarnaar, ook al kiest het niet altijd de juiste weg om het te bereiken.” – Emili Turú, frater Marist, in “hij gaf ons de naam van Maria”. Fr. Emili was twee jaar geleden onze gast. 

We leven in een bijzondere tijd, waarin veel dingen anders zijn dan we het gewend waren. Voortdurend zoeken we naar en geven we betekenis aan wat we ervaren en zien. Onze schijnbaar maakbare wereld en leven zijn niet meer zo maakbaar. Wat als beklemming wordt ervaren door de een, is bevrijding voor een ander. De krant, tv en social media staan vol met meningen en oordelen.

We kunnen ook anders kijken. Meer beschouwend, de tijd nemen om stil te zijn. Om verwonderd te zijn over wat er is, wat ons blij kan maken, mooi is. Het programma van vandaag nodigt ons uit om met verwondering te kijken.

 

Het is heel fijn dat we je mogen uitnodigen voor onze jaarlijkse Champagnatdag. Ieder jaar op of rond de feestdag van de stichter van de fraters Maristen, Marcellinus Champagnat, komen we graag samen.

Dit keer hebben we een bijzondere gast: Paul van Tongeren zal vertellen over het thema “verwondering” en met ons in gesprek gaan. Hij is sinds april benoemd tot Denker des Vaderlands, en was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven.

In grote lijnen ziet de middag er zo uit:

12.30   ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

13.15   start programma: Verwondering

16.00   afsluitend ritueel

Aansluitend is er tot 19.00 uur tijd om samen iets te eten en elkaar te ontmoeten.

Als je iets lekkers wilt meenemen voor bij de koffie en thee, dan is dat heel fijn en welkom.
En indien het weer het toelaat, zullen we de hele middag in de tuin zijn. Het is fijn als je voor warme kleding zorgt en eventueel iets om op te zitten in het gras.

Meld je je voor 1 juli aan als je komt? Je kunt je aanmelden door op deze link te klikken.
Vanwege de beperkingen kunnen we maximaal 30 gasten ontvangen. Daarom willen we je vragen je ook weer af te melden als je toch niet gaat komen, dan kan iemand anders deelnemen. Dat kan via dezelfde link.
Inmiddels zijn er 30 aanmeldingen. Als je het aanmeldingsformulier invult, kom je op een wachtlijst. Mocht er plek vrijkomen zodat jij deel kunt nemen, dan krijg je hiervan bericht. 

We zien uit naar een fijne en inspirerende dag! Namens Leerhuis Westerhelling en de fraters Maristen van harte welkom.

Conny Stuart

Gedelegeerde Maristenactiviteiten

Overige projecten: