Stille Dagen 35+

Er is nieuws!
Vanaf 2022 is iedereen, ouder dan 35 jaar, welkom om aan de Stille Dagen voor 35plussers deel te nemen, ongeacht of je al eerder deelgenomen hebt aan activiteiten van het Leerhuis Westerhelling. Tot nu toe waren deze Stille Dagen alleen voor mensen die al deel hadden genomen aan een van onze activiteiten, maar daar komt per 2022 dus verandering in. Wees welkom!

Tijdens het verblijf ligt de nadruk op stilte. Stilte is echter geen doel op zich. Stilte kan een middel zijn om met meer aandacht aanwezig te zijn bij wat zich in je en om je heen voordoet.
Er is een vast dagritme van gezamenlijke stille maaltijden en meditaties. Dit dagritme kan je helpen om in een sfeer van stilte, reflectie en ontspanning je verblijf als waardevol te ervaren.

Na een periode waarin we weekends organiseerden in het Kloosterhuis in verband met de anderhalve meter die we daar wel en in het Stiltehuis niet konden garanderen, zullen de Stille Dagen vanaf 2022 weer plaatsvinden in het Stiltehuis.

We verheugen ons er op je te ontvangen!

Elisabeth Wiersma en Corina Frans begeleiden deze stille dagen.

Heb je interesse, dan nodigen we je uit de volgende pagina’s te verkennen!

Je vindt informatie over de aanleiding, de data en de kosten, de voor wie, het dagritme, het huis en je kamer en de aanmelding.

Wil je op de hoogte gehouden worden over activiteiten voor 35+? Dan kun je je hiervoor aanmelden.

 

*Stiltehuis, Huis van Aandacht, Aandachtig op Weg of Leerjaar Spiritualiteit. 

Overige projecten: