Aanleiding

De projecten Aandachtig op Weg met Etty Hillesum en Leerjaar Spiritualiteit geven de gelegenheid om intensief kennis te maken met maken met bronnen uit de mystieke tradities, met name de Joods-Christelijke traditie, en om van daaruit te leren reflecteren. De eigen ervaring en het eigen leven is het startpunt.

Zowel Aandachtig op Weg als het Leerjaar spiritualiteit worden door de deelnemers ervaren als het begin van een leerschool in hun leven. Deze leerschool biedt oriëntatie en richting. Een aantal deelnemers heeft laten weten behoefte te hebben aan verdere verdieping. Om verder op weg te gaan en om je de vorming verder eigen te maken, bieden wij nu dit nieuwe jaartraject.

 

Terug naar Verder op Weg