Thema’s

Opstaan (8 – 10 april 2022)

“En toen kwam de dag waarop het risico om stevig in de knop te blijven pijnlijker was, dan het risico om te bloeien.”
(Anaïs Nin)

Het is lente. Uit de knoppen van de bomen komen frisse groene blaadjes. Uit de grond ontspruit nieuw leven. De natuur leek dood, maar ontwaakt, ontkiemt, komt overeind.

In de week voor Pasen wordt de lijdensweg van Jezus herdacht. Met Pasen wordt de opstanding uit de dood gevierd. Waar zit ik op een dood spoor? Waar wil ik uit opstaan? Welke knop in mij verlangt open te breken?

Dit weekend staan we stil bij ‘opstaan’. Opstaan en gaan staan voor wat je wilt en wie je bent. Oude patronen herkennen en doorbreken om nieuwe wegen in te kunnen slaan.

 

Bezieling (10-12 juni 2022)

‘Zet met Uw hemels vuur heel mijn hart in vuur en vlam’.  
(Marcellinus Champagnat)

De zomer is in aantocht! Ze laat zich zien in haar overvloed. De bomen staan nu vol in blad en het leven ontvouwt zich in en om ons heen. Nieuw leven in alle vormen en kleuren! Pinksteren is net geweest. Het is het feest van bezieling, van geestdrift, van je mee laten voeren door hartstocht. Jij mag er zijn met heel je wezen! Tot bloei komen, nee, tot volle wasdom komen! Zoals je bedoeld bent te zijn.

Dit weekend gaat over ‘bezieling’. Wat bezielt mij? Wat zet mijn hart in vuur en vlam?

 

Vertrouwen (18 t/m 20 november 2022)

“Als ik loslaat heb ik twee handen vrij.” (Loesje)  

Het is herfst. De bomen maken zich klaar voor de winter

door hun bladeren te laten vallen. Het leven wordt uitgenodigd om naar binnen te keren, terug naar de basis. Door het vallen van het blad worden bast en takken extra zichtbaar. Ook voor ons mensen is het een tijd van inkeer en van loslaten. Loslaten heeft met vertrouwen te maken: dat wat mij niet langer dient mag ik loslaten in het vertrouwen dat er iets nieuws zal komen.

Deze tijd van loslaten nodigt uit om aandachtig ruimte te maken voor een nog ongekend nieuw leven. Houd ik iets vast, misschien zelfs tegen beter weten in? Kan ik mij toevertrouwen aan het onbekende? Kan ik wachten en het niet-weten uithouden?

De tijd voorafgaand aan Kerstmis noemen we advent. ‘Adventus’ is het Latijnse woord voor ‘komst’; de komst van nieuw leven en daarmee de terugkeer van het Licht. Wat mag in jouw leven licht brengen?

Dit weekend staan we stil bij het thema vertrouwen. Vanuit daar kijken we wat er in vertrouwen losgelaten mag worden.

 

Nieuw Begin (6-8 januari 2023)

“En in elk begin schuilt een betovering,
die ons beschermt en die ons helpt te leven.“
(Herman Hesse)

Dit is de donkerste tijd van het jaar, en toch – haast onmerkbaar- is er sprake van een wezenlijke wending: vanaf kerst worden de dagen weer langer. Met het Kerstfeest vieren we dat nieuw leven geboren wordt en tegelijk ook de terugkeer van het licht. De bomen zijn nog kaal, maar aan de kale takken zitten al knoppen waaruit nieuw leven zal ontluiken. Het nieuwe jaar is begonnen.

Dit weekend staan we stil bij ‘nieuw begin’. Welk nieuw leven roept mij? Wat kan in mij opnieuw geboren worden?

 

Terug naar Verder op Weg