Waarom stilte?

Wij mensen hebben stilte nodig om contact te houden met onszelf. Stilte maakt het mogelijk letterlijk stil te staan bij de wezenlijke vragen in ons bestaan. Het regelmatig ervaren van stilte geeft een ondertoon van rust en vrede, waardoor we ons minder laten meeslepen door gedachten en gevoelens.

Stilte is echter schaars. Waar vind je nog stilte in ons leven? Verkeerslawaai, mobiele telefoons en achtergrondmuziek zijn overal aanwezig. Het levenstempo is hoog. We doen erg veel indrukken op en er wordt van ons verwacht dat we veel op de buitenwereld gericht zijn. Wie behoefte heeft aan stilte, rust en bezinning, moet er echt moeite voor doen om dit in zijn/haar leven in te bouwen.

Een verblijf op een ‘stilteplek’ kan hierbij helpen. Een plek met weinig afleiding en prikkels, waar het gemakkelijker is om de werking van stilte te ervaren dan in het normale, dagelijkse leven. Eenmaal weer in contact met deze stilte in onszelf, kunnen we ook in de drukte en snelheid van alledag hierop terugvallen.

Het fraterhuis op de Westerhelling in Nijmegen, de Villa, is zo’n plek.
Stilte is niet gebonden aan culturele of religieuze achtergrond. De opzet van deze Stille Dagen is dan ook zodanig dat mensen met uiteenlopende achtergronden zich er thuis kunnen voelen.

Terug naar Stille Dagen 35+