IMG_0312

Zaterdag 4 maart 2023 Radboud Honours Acadamy •

Een andere kijk op conflicten – Een roadmap voor persoonlijke en professionele groei.
 
Voor (pre) masterstudenten organiseert de Radboud Universiteit verschillende honourslabs. Hierin gaan studenten in korte, experimentele projecten aan de slag met een hedendaags thema’s als klimaat en conflicten.
Op alle niveaus zijn er conflicten en crises gaande. Nu zelfs meer dan ooit. Er bestaan conflicten tussen landen, in vriendengroepen, en misschien zelfs met je eigen baas. We zien dat veel jonge mensen daardoor kampen met onrust en angst.  Maar komt dit door het conflict zelf, of omdat jongvolwassenen de onrust niet goed kunnen plaatsen? Wellicht wil het conflict je juist iets duiden?
 
In zeven bijeenkomsten gaan de jonge mensen werken met verschillende sub thema’s op het snijvlak van wetenschap, kunst en samenleving. Iedere bijeenkomst kent een gastdocent, welke een interessante introductie geeft op het sub thema van die dag. Hierna gaan de studenten aan de slag met (creatieve) opdrachten.
De opgedane inzichten en tools kunnen waardevol zijn om te delen met anderen. Er zal daarom een kaartendeck worden ontwikkeld.
De kaartendeck heeft als doel om (jonge) mensen die niet goed weten hoe om te gaan met conflictueuze situaties of een innerlijk gevoel van onbehagen, te inspireren om anders te gaan kijken. En op basis daarvan andere acties in te stellen.
 
Leerhuis Westerhelling
Wij hebben in de loop van de jaren ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van jongvolwassenen.
Daarom zijn wij blij dat Leerhuis Westerhelling ook een rol heeft binnen dit Honourslab. Zo zal de eerste bijeenkomst op zaterdag 4 maart 2023 plaatsvinden bij ons op de Westerhelling aan de Sophiaweg.
Ineke Tacq zal tijdens de bijeenkomsten de verstillingsmomenten begeleiden, en gesprekken voeren met studenten wanneer daar behoefte aan is. Ook is ze betrokken bij de verdere invulling van de bijeenkomsten, en geschikte gastdocenten.