Het Leerhuis Westerhelling is volop in beweging. Er zijn nieuwe projecten in ontwikkeling, nieuwe ideeën die uitgewerkt worden om antwoorden te blijven geven op vragen van de jongeren van onze tijd die op ons afkomen.

Een van de nieuwe ideeën is om een groep jongeren een jaar mee te nemen in de cyclus van het leven; de seizoenen, het ritme van Kerst – Pasen – Pinksteren, het gaan van de weg. Meer informatie volgt binnenkort op deze site.

Een tweede nieuw project is Stille Dagen voor mensen ouder dan 35 jaar. Het heeft een heel eigen werking dat in het Stiltehuis alleen jongeren te gast zijn, en nu hebben we ook een antwoord voor mensen die al jarenlang in het Stiltehuis komen, en 35 jaar geworden zijn.

Beide projecten gaan in 2020 van start, nadat in 2019 ervaring opgedaan is en plannen uitgewerkt zijn.

Deze bewegingen zijn heel mooi. Beweging betekent dat er geleefd wordt, dat er energie is, dat we niet stil staan.

Ook de groep begeleiders van deze projecten is veranderd, Maaike Marissink en Corina Frans versterken vanaf nu ons team, en daar zijn we heel blij mee.

v.r.n.l: Maaike (boven), Elisbath (onder), Clara, Thomas, Corina, Annelieke en Conny.