Westerhelling

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt en faciliteert mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Dit doen ze door de inzet van (geschoolde) vrijwilligers bij individuele begeleiding, begeleiding van groepen, het organiseren van lezingen op het snijvlak van geestelijk welzijn, kunst en zingeving. Daarnaast zorgen ze voor het toerusten van professionals om levensvragen te herkennen en te benoemen in de gebieden in wonen, zorg en welzijn. 

“Midden in het leven” is één van de programmas voor mensen tussen de 25-40 jaar. Deze gespreksgroep vindt plaats op de Westerhelling, en wij geven een inhoudelijke en superviserende bijdrage aan dit programma.  

Door het raakvlak in visie, doelstelling en werkwijze ontstaat er wederzijds leren van elkaar tussen het COiL en de Westerhelling.  

 

Stichting Moria werkt met Leerhuis Westerhelling aan alternatieven voor ex-gedetineerden.

Stichting Moria

Naast het Leerhuis Westerhelling zijn de fraters Maristen verbonden aan Stichting Moria. Dit is een plek waar (ex-)gedetineerde jongvolwassen mannen gezien worden en begeleiding krijgen. Sinds 1994 biedt Moria hen opvang, begeleiding en zo mogelijk zelfstandige huisvesting. Korte lijnen, simpel en samenwerken met verwijzers en persoonlijke aandacht zijn hier de pijlers.

Vanuit rust en ruimte werken de bewoners in een kleinschalige en persoonlijke setting aan een nieuw toekomstperspectief. Veel ex-gedetineerden blijven gevangen in de vicieuze cirkel van vastzitten in oud gedrag en geen perspectief zien. Moria biedt een bewezen alternatief voor enkel straffen, en gaat uit van een totaalaanpak: wonen, werk en financiën, relaties, middelengebruik, vrije tijd en bezieling. De bewoner gaat samen met zijn persoonlijk begeleider aan de slag met al deze leefgebieden.Lees meer over Stichting Moria: https://www.stichtingmoria.nl/

Tuinclub (RIBW) 

In de tuin van Westerhelling is de RIBW Tuinclub actief. Tuinieren, creatief bezig zijn, klussen en sociale contacten onderhouden: deze club biedt plek voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid om zich bezig te houden met zinvol werk middenin het groen.Hier kan volop getuinierd worden in een rustige omgeving. In het binnenverblijf is een werkplaats waar geklust en gecreëerd wordt.

In het verleden zijn een aantal deelnemers doorgestroomd naar vrijwilligerswerk, sommige hebben een werkleerproject doorlopen en weer anderen hebben een hoveniersopleiding gevolgd. De RIBW Tuinclub biedt zo een belangrijke opstap voor mensen die verder willen leren en ontwikkelen.

 

ribw-nijmegenrivierenland Tuinclub

Radboud Honours academy 

De Radboud Honours Academy biedt ook honourslabs aan. Dit zijn korte, experimentele projecten rondom actueel thema. Studenten experimenteren samen met enthousiaste docenten met nieuwe vormen van onderwijs. De thema-avonden van het honourslab ‘Een andere kijk op conflicten’ vinden plaats op de Westerhelling. Net zoals Via Berlin en vele anderen, levert de Westerhelling een inhoudelijke bijdrage aan het lab.

max planck institute

De Westerhelling biedt dak aan enkele internationale medewerkers van het Max Planck Instituut. Dit instituut wijdt zich volledig aan psycholinguïstiek – de studie die zich bezighoudt met de vraag hoe we taal produceren en begrijpen en hoe we deze vaardigheden leren.