Over ons

Fraters Maristen

Het Leerhuis Westerhelling – op het terrein de Westerhelling van de Fraters Maristen in Nijmegen – is gehuisvest in het fraterhuis. De Fraters Maristen is een beweging van broeders, die zijn oorsprong heeft in het begin van de negentiende eeuw in Frankrijk en huizen heeft in 80 landen. De Nederlandse fraters vormen met 4 andere landen in Europa een bestuurlijke eenheid.

Leerhuis Westerhelling en Moria 

Onder het Leerhuis Westerhelling vallen de activiteiten die aangeboden worden aan jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar.

Behalve met deze activiteiten zijn de Fraters Maristen ook verbonden aan Stichting Moria. Dit is een plek waar (ex-)gedetineerde jongeren gezien worden en begeleiding krijgen.

Maria – Aandachtig Leven

De Fraters Maristen, hun naam komt van Maria, kiezen voor aandachtsvelden in onze samenleving, die bijzondere aandacht vragen. Om zoveel mogelijk jongvolwassenen de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan de activiteiten is deelname laagdrempelig en staan ze open voor alle jongvolwassenen.

De bewogenheid van de Fraters en de mensen die zich betrokken voelen bij de Westerhelling wordt aangeduid met de woorden Aandachtig Leven. Deze woorden gaan terug op de stichter Marcellinus Champagnat en zijn eerste volgelingen, die Maria zagen als inspiratiebron van aandachtig, eenvoudig en ontvankelijk leven.

Een contemplatieve, beschouwende levenshouding typeert de levensweg van de mensen rond de Westerhelling.

Stichting Leerhuis Westerhelling

Per 17 januari 2017 is de Stichting Leerhuis Westerhelling opgericht. Alle activiteiten van de Westerhelling zijn in deze stichting ondergebracht. Het is de bedoeling dat de stichting geleidelijk de verantwoordelijkheid voor de activiteiten op de Westerhelling overneemt van de fraters.

De oprichting en het functioneren van deze stichting is een duidelijke stap in de overdracht van leiderschap naar een jongere generatie.

Onder het Leerhuis Westerhelling vallen de activiteiten die aangeboden worden aan jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar.

ANBI publicatieplicht

De Stichting Leerhuis Westerhelling is een instelling met ANBI status. Aan deze status verbindt de Belastingdienst de verplichting om bepaalde gegevens te publiceren. Deze gegevens kunt u downloaden.