Westerhelling

Geschiedenis

Het Leerhuis Westerhelling is gevestigd in het fraterhuis en het stiltehuis van de Maristen. Omdat het letterlijk de bodem en de bron is, vinden we het belangrijk wat te delen over hun geschiedenis. De fraters zijn tot de dag van vandaag actief betrokken bij activiteiten van het leerhuis. 

De fraters Maristen (afgeleid van Maria) is een beweging van broeders, die begon na de Franse revolutie (19de eeuw) in Lyon. Hier ontstond op de priesteropleiding een groep van jonge mannen die samen wilden leven en werken. Ze wilden openstaan voor de veranderende wereld, zonder grote kerkelijke pretenties, maar wel met een gelovige bezieling. In 1816 begonnen ze de ‘Sociëteit van Maria’. Een van de leden van deze eerste groep, Marcellinus Champagnat, startte een jaar later met een huis van fraters die onderwijzers werden.

Ruim 200 jaar later bestaan er huizen in 80 landen. De kleine gemeenschap van de fraters Maristen in Nederland vormt samen met andere huizen in Europa een bestuurlijke eenheid. Deze maakt deel uit van een wereldwijde gemeenschap.

Naast fraters Maristen zijn er ook zusters, leken en paters Maristen. De paters Maristen in Nederland werkten in onderwijs, missies en parochies en zijn deels nog pastoraal actief. Ze hebben communiteiten in Deventer, Enschede en Hulst. Ze zijn lid van de Societas Mariae, vandaar dat ze achter hun naam s.m. zetten. Hun congregatie begon in de jaren 1816-1836. 

De fraters Maristen richten zich vooral op jongeren en jongvolwassenen. Vanuit Westerhelling ondersteunen ze verschillende projecten. De fraters maken officieel deel uit van de Fratres Maristae a Scholis, vandaar dat ze f.m.s. achter hun naam zetten. Hun congregatie begon in 1817. 

Maristen zijn leken die zich verwant voelen met de paters en fraters, zonder een kloosterleven te leiden. Ze geven op een persoonlijke manier invulling aan de spiritualiteit van de Maristen en ondersteunen elkaar daarbij.

Aandachtig Aanwezig 

Maristen leven en werken met de grondhouding van Aandachtig Aanwezig zijn. Bij zichzelf, bij elkaar en bij wie ze ontmoeten. 

Het woord ‘Marist’ stamt af van Maria. Zij staat voor de Maristen voor leven met aandacht, zorg en eenvoud. De levenshouding van Maristen is gebaseerd op stilte, gebed en ontvankelijkheid (geïnspireerd door de leer van Jezus). Ze werken en leven vanuit het idee dat God in essentie liefde is. 

De fraters Maristen werken met actuele en relevante thema’s in onze samenleving en innerlijke ontwikkeling. Om zoveel mogelijk jongvolwassenen de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan de activiteiten is deelname laagdrempelig.

 


Lees meer over de Maristen:


https://www.maristen.nl → Voor algemene informatie over maristen Nederland


http://www.champagnat.org → Voor informatie over de internationale gemeenschap van fraters maristen

https://www.maristsm.org → Voor informatie over de internationale gemeenschap van paters maristen